Eşya Sigortası

Eşya Sigortası, konut içindeki eşyaları teminat altına alır. Sigortalı ev sahibi ya da kiracı olsun, yaşadığı alanı her türlü riske karşı bu plan korur.

Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarını (giysiler de dahil) yangın, hırsızlık, sel, su baskını, deprem, fırtına, geçici ikametgah masrafları, yer kayması, enkaz kaldırma, komşuluk mali mesuliyet, ziynet eşyaları hırsızlık hasarlarına karşı güvence altına alan Ev Eşya Sigortası’dır.

Bu sigortanın en önemli özelliklerinden birisi de sadece poliçe sahibinin değil, evde yaşadığı belirtilen diğer bireylerin eşyalarını da poliçede belirtilen risklere karşı korumasıdır.

Teminatlar

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Enkaz Kaldırma ve Sel-Su Baskını)
  • Hırsızlık
  • Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk)
  • Ziynet Eşyaları
  • Kazaen Kırılma
  • Eşya Deprem
  • Elektrik Hasarları
  • Eşyaların geçici bir adreste bulunması
  • Gulf Sigorta Ev Yardım Hizmetleri

Değerli Eşya Bedeli, toplam eşya bedelinin %30’u oranında teminata dahildir.

Diğer Poliçeler

WhatsApp chat