İşveren Sorumluluk

Sorumluluk Sigortaları kategorisinde sunulan İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde yaşanabilecek iş kazaları neticesinde işverenin  yasal sorumluluk gereği işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Teminat Kapsamı

Yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

Aşağıdaki teminatlar ek olarak sigorta kapsamına  dahil edilebilir.

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
  • Manevi tazminat talepleri

Hangi Sektörler ve Firmalar İçin Uygundur?

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
  • Endüstriyel ve ticari kuruluşlar
  • Oteller
  • İnşaat sanayi

Diğer Poliçeler

WhatsApp chat