Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigorta paketi ile kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına almak artık çok kolay.

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde iş yerinde ve özel hayatında meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve yaralanma durumlarını kapsar.

Günlük yaşamınızda meydana gelebilecek kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi sizin için güvence altına alıyoruz. Evde, iş yerinde, seyahat ederken kısacası her yerde meydana gelebilecek trafik kazası, düşme, burkulma, kene ve böcek sokması,  yanma gibi kazalardan deprem ve kapkaç durumları da dahil her türlü kazaya karşı koruma altında olabilirsiniz.

Bu gibi risklere karşı ferdi kaza sigortası ile kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alın.

Detaylı Bilgiler

Beklenmedik Kaza Sigorta Poliçesi, poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda oluşan sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi, bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalması, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşmesi durumunda tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne 200 gün ile sınırlı olmak üzere gündelik tazminat,  ve/veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde oluşmuş tedavi masraflarının (hastane, doktor, ilaç, röntgen gibi) poliçe teminat limitleri dahilinde ödenmesine yönelik kazaen ölüm, sakatlık, gündelik tazminat ve tedavi teminatları sunmaktadır.

Sağlık Sigortasına göre çok daha uygun primlerle sahip olacağınız Beklenmedik Kaza Sigortası ile; burkulma, kırık, çıkık, ev kazaları, trafik kazaları gibi günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek bir çok riske karşı 7 gün/24 saat boyunca, dünyanın her yerinde, dilediğimiz hastaneye gitme imkanı veren bir koruma paketidir.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Özellikleri Nelerdir ?

 • 7 gün / 24 saat
 • Dünyanın her yerinde geçerli (Irak ve Afganistan hariç)
 • Teklif gerektirmeyen çok seçenekli teminat limitleri
 • Uygun primler
 • Sağlık kontrolü gerekmez
 • 18-74 yaş arasındaki herkes Beklenmedik Kaza Sigortasından faydalanabilir
 • Tedavi masrafları teminatı için herhangi bir katılım payı ödenmez
 • Sağlık Sigortasına göre çok uygun primlere sahiptir
 • Sigortalı istediği kuruma gidebilir, kendisine ödeme fatura karşılığı yapılır.

Kaza Nedir ?

Sigortalının iradesi dışında gelişen ani ve beklenmedik bir olay sonucu vefat etmesine, sakat kalmasına, yaralanmasına sebep olan olaylara “kaza” denir.

Kaza Kapsamına Neler Girer ?

 • Trafik Kazaları
 • Ev Kazaları
 • Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan gazların teneffüsünden oluşan zehirlenmeler
 • Yanıklar
 • Yılan ve haşere sokması neticesindeki zehirlenmeler
 • Isırılma neticesinde meydana gelebilecek kuduz
 • Terör, kapkaç, halk hareketleri gibi olayların sonucunda meydana gelen yaralanmalar

Kaza Kapsamına Neler Girmez ?

 • Her türlü hastalıklar ve bunların neticeleri
 • Kaza neticesi olmayan sıcaklık, donma, güneş çarpması
 • İntihar veya intihar girişimi
 • Aşikar sarhoşluk veya uyuşturucu, ilaç ve zararlı madde  sonra meydana gelen kazalar – Kaza sonucu olmayan cerrahi müdahalelere ilişkin tazminat talepleri
 • Savaş, grev ve halk hareketlerine katılmak
 • Suç (cinayet) işlemek

Ferdi Kaza Sigortasının kapsadığı ana teminatlar nelerdir ?

Yaşam Kaybı : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucunda poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek tazminattır. 16 yaşından küçük çocuklara yaşam kaybı teminatı verilmez.

Sürekli Sakatlık : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zaman dilimi içerisinde sürekli sakat kalması neticesinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen sakatlık oranları dahilinde kendisine ödenecek tazminattır

Gündelik Tazminat : Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.  Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir, Ancak bu müddet 200 günü geçemez.

Bu ana teminatlara ek olarak sunulan başka teminatlar nelerdir ?

Tedavi Masrafları :Bir kaza sonucunda sigortalının yaralanması durumunda poliçe teminat limitleri dahilinde tedavi için yapılan hastane, doktor, ilaç, röntgen ve diğer tedavi masraflarını kapsar. Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı sağlık sigortasından farklı olarak kaza sonucu meydana gelecek herhangi bir yaralanmada hastane sınırlaması olmaksızın tedavi imkanı sağlar. Tedavi sonuçlandıktan sonra alınacak fatura AIG Sigorta’ ya ulaştırıldığında hiçbir katkı payı alınmadan poliçede belirtilen limit dahilinde tedavi masrafının tamamı müşteriye en kısa zaman içinde ödenir.

WhatsApp chat