Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Tüm araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan Trafik Sigortası, hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen teminat limitlerine kadar güvence altına alan zorunlu bir poliçedir.

Zorunlu Trafik Sigortası; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sigortalanan aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin yaşam kaybına veya yaralanmasına ya da zarara uğramasına sebebiyet verecek kazalarda işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Zorunlu Trafik Sigortası 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen ve trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunludur. Zorunlu Trafik Sigortası olmayan ya da süresi sona ermiş araçlar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenecek şekilde işlem yapılır. Her araç sahibi Zorunlu Trafik Sigortası’nı yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden poliçesini yeniletmekten sorumludur.

Önemi

Zorunlu Trafik Sigortası, sorumluluk sigortaları grubunda yer alan ve yaptırılması kanunen zorunlu bir sigorta ürünüdür. Bir kaza söz konusu olduğunda karşı tarafın hasarının tümünü veya bir kısmını karşılayan bir poliçedir.

Sigortalı, sahip olduğu Zorunlu Trafik Sigortası sayesinde maddi zararını da giderebilir. Ayrıca bu poliçe ile kazanın ardından gerekli olan tedavi masrafları, sakatlık ve vefat durumlarında kişiye ve yasal varislerine de ödeme yapılır.

Kapsamı 

Poliçeye konu olan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş olmasından dolayı, aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu, Zorunlu Trafik Sigortası limitleri dahilinde temin edilmektedir.

Meydana gelen bir kazada, zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Diğer Poliçeler

WhatsApp chat