SMMM Mesleki Sorumluluk

Mali Müşavir Mesleki Mesuliyet Sigortası

Standart Mesleki Sorumluluk poliçesinde olan ana teminatlar:

Sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme yapılmadan 5 (beş) yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiler nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ilk kez doğan tazminat talepleri teminat altındadır.
Mesleki Sorumluluk Teminatı, meslek mensubunun mesleğini icra ederken kasıtlı olmayarak yaptığı hata, ihlal, yanlış veya hatalı beyan, kusur, gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı mükelleflerin talep ettikleri tazminatı karşılar.

Savunma Masrafları Teminatı ise poliçenin teminatı ve eklerine göre kapsam içinde olan bir hasar talebi ile ilgili sözkonusu olan savunma masraflarını karşılar
16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile şirketimizin SM/SMMM/YMM mesleki Sorumluluk poliçesi şartlarına tabi olmak kaydı ile sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek SSK idari para cezaları, vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı teminat altındadır

Poliçede PRİMSİZ verilen ek teminatlar:

  • Kayıp dökümalar
  • Mahkemeye katılma

Uzatılan Bildirim Süresi

Ürünün Avantajları:

5 Yıl Geriye Yürürlük Teminatı: Meslek mensubunun,poliçe yapılmadan önce makul olarak bir hasara yol açabilecek bir durumun farkında olmaması şartı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde bildirilen hasar talepleri teminat altındadır.Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak hasar beklediği durumlar teminat dışındadır.

Diğer Poliçeler

WhatsApp chat